Granty

INKULTUS - Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci (http://inkultus.upol.cz/)
CZ.1.07/2.2.00/28.0137
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. - garant za katedru slavistiky

IFIT - Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů na
cizojazyčných katedrách FF UP
(www.ifit.upol.cz)
Mgr. Radana Merzová - garantka za sekci ukrajinistiky

Kultura a struktura slovanských jazyků v období globalizačních proměn: lingvoekologický přístup
2013 - 2014
prof. Alla Arkhanhelská, DrSc. - hlavní řešitelka
Studentská grantová soutěž FF UP (FF_2013_015)

Současná ruská, ukrajinská a polská literatura jako jev estetický a problém překladatelský
2012
doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. - hlavní řešitel
Mgr. Radana Merzová - spoluřešitelka
Studentská grantová soutěž FF UP (FF_2012_062)

Nová paradigmata studia moderních slovanských jazyků a literatur v evropském kontextu
2011
prof. Alla Arkhanhelská, DrSc. - hlavní řešitelka
Studentská grantová soutěž FF UP (FF_2011_011)

OSU Sympozium UkrajinistikaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineStuduj ukrajinstinu
Aktualizováno: 13. 1. 14, vytvořeno: 22. 10. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: